UB Round 1   UB Round 2   UB Final       Grand Final   Winner
                     
STRONK                    
#1   STRONK 2              
-                    
    #5   STRONK 0          
Redlink 0                  
#2   EBQ 0              
EBQ 1                  
        #7       wdNc    
E-Gear 1                  
#3   E-Gear 0              
nQ 0                  
    #6   wdNc 2          
-                    
#4   wdNc 2              
wdNc              

#8

 
                     
LB Round 1   LB Round 2   LB Round 3   Cons. Final        
             
            STRONK

     
                     
    E-Gear 0              
                     
    #11   Redlink 0 #14      
Redlink                    
#9   Redlink 1              
-                    
        #13   EBQ        
nQ                    
#10   nQ 0              
-

 

                 
    #12   EBQ

1 

         
                     
    EBQ 1